Pentingnya Merawat  Jiwa Kepahlawanan | Majalah Tentara Nasional Indonesia

Pentingnya Merawat Jiwa Kepahlawanan


Kategori :
Edisi : Selasa, 1 November 2016
Penerbit :

Peringatan Hari Pahlawan merupakan agenda nasional yang diperingati setiap tahun, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dimana pada Hari Pahlawan tersebut selalu diperingati setiap tanggal 10 November pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang yang telah mengabdikan hidupnya demi tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apa yang telah diperjuangkan para pahlawan dan pejuang untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia kiranya dapat menggugah bangsa Indonesia untuk bersatu padu menyatukan langkah membangun negeri sebagaimana yang dicita-citakan para pendahulu negeri hingga kita dapat berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia dan tidak dipandang sebelah mata.

Sehubungan dengan hal tersebut sangatlah tepat apabila Hari Pahlawan tahun 2016 mengambil tema “Satukan Langkah Untuk Negeri”. Hal ini setidaknya mengingatkan pada kita semua untuk bersatu padu menyatukan langkah membangun negeri dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi maupun golongan yang akhir-akhir ini nampaknya sering terjadi bahkan sampai menimbulkan konflik.

Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun ini diharapkan dapat menggerakkan segenap elemen bangsa untuk dapat berpartisipasi membangun negeri sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Tentu dengan mengenang dan memperingati perjuangan para pahlawan dan pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan diharapkan generasi penerus bangsa ini dapat membangun ingatan kolektif dan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial sekaligus meningkatkan kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.

Baca Ebook Download